6 stappenplan uitschrijven (katholieke) kerk

Voorbeeldbrief geheimhouding persoonsgegevens uit de GBA

Uw naam, adres

Uw gemeente, adres

Plaats en datum

Betreft: Verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens uit de GBA

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij wil ik, uw naam, geboren op dag maand jaar te geboorteplaats, u verzoeken mijn gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie geheim te houden voor de volgende instellingen en/of personen:

Ik wil u vragen geheimhoudingsplicht voor bovengenoemde instellingen of personen per direct in uw administratie te verwerken en mij hiervan een afschrift te sturen.

Voor de volledigheid treft u bijgaand een kopie van mijn legitimatiebewijs aan.

Ik ga ervan uit u op deze wijze voldoende te hebben geĆÆnformeerd. Mocht u echter nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met mij op. Rest mij u te danken voor de door u genomen tijd en moeite.

Met vriendelijke groeten,

 

uw handtekening

uw naam

 

Bijlage: kopie legitimatiebewijs (i.v.m. mogelijke identiteitsfraude zijn mijn foto onbruikbaar en bsn nummer(s!) onleesbaar gemaakt)