6 stappenplan uitschrijven (katholieke) kerk

Voorbeeldbrief uitschrijven kerkgenootschap

Uw naam, adres

Adres kerkgenootschap

Plaats en datum

Betreft: Verzoek tot uitschrijving

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij wil ik, uw naam, u verzoeken mij uit te schrijven als gelovige en mijn gegevens geheel te verwijderen uit uw administratie en mij hiervan een afschrift te sturen.

Deze brief is ook verzonden naar mijn huidige parochie, het bisdom, de parochie waar ik ben gedoopt en naar SILA.

Voor de volledigheid treft u bijgaand een kopie van mijn legitimatiebewijs aan.

Ik ga ervan uit u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u echter nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met mij op. Rest mij u te danken voor de door u genomen tijd en moeite.

Met vriendelijke groeten en in afwachting van uw bevestiging,

 

uw handtekening

uw naam

 

Bijlage: kopie legitimatiebewijs (i.v.m. mogelijke identiteitsfraude zijn mijn foto onbruikbaar en bsn nummer(s!) onleesbaar gemaakt)